Velkommen til Ungdoms Pension Nørre Alslev

Ungdomspensionen modtager anbringelser efter §52 i serviceloven. Unge der er anbragt på eget værelse.

Ungdomspensionens målgruppe er unge i alderen 14-23 år, der har behov for en anbringelse, med mulighed for at fastholde og udvikle kontakten med forældre og øvrigt netværk, skoletilbud, fritids-aktiviteter mv. Der er typisk tale om unge, som i løbet af deres opvækst har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt med sociale, psykiske og/eller emotionelle vanskeligheder til følge. Der er oftest behov for en længerevarende anbringelse, hvor et tilbud om en udslusning via Ungdomspensionens hybler ligger i naturlig forlængelse af et ophold på Ungdomspensionen.

Det siger de unge om ungdomspensionen.

Kontakt os
24 timer i døgnet
Tlf.: +45 2365 3444
E-mail: [email protected]
Akut anbringelse af
piger & drenge i alderen 14 – 23 år
Afhentning af den unge, hvis der
er behov for dette.